Rolnictwo

Na czym polega strategia „Od pola do stołu”?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Na czym polega strategia „Od pola do stołu”?

Unia Europejska dąży do poprawy stanu nie tylko powietrza, którym oddychamy, ale również pożywienia. Dlatego Komisja Europejska ogłosiła strategię „Od pola do stołu”. Czym ona tak naprawdę jest?

Bezpieczeństwo to priorytet dla całej Unii Europejskiej. Jak istotną rolę ma bezpieczeństwo, pokazała pandemia koronawirusa, która przewróciła cały świat do góry nogami. Unia stawia więc na dobro nie tylko ludności, ale także planety i jej każdego mieszkańca. W tym celu wprowadza Europejski Zielony Ład, który ma doprowadzić nasz kontynent do zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.  

Jedną z głównych części tego wieloletniego planu jest strategia „Od pola do stołu”, mająca zaprowadzić porządek w koegzystencji ludzi z europejską fauną i florą. Strategia Unii Europejskiej to 10-letni plan zakładający wprowadzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Każdy kraj członkowski będzie zobowiązany do postępowania zgodnie z planem, wprowadzając go na szczeblu krajowym i korzystając ze środków wsparcia. 

Główne cele strategii oprócz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, to:

  • ograniczenie marnotrawienia jedzenia,
  • poprawa dobrostanu zwierząt,
  • zrównoważona produkcja żywności poprzez zwiększenie produkcji ekologicznej,
  • zapewnienie wystarczająco dużej ilości pożywnego i zdrowego jedzenia,
  • zrównoważenie konsumpcji żywności,
  • przeciwdziałać fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw.

Strategia „Od pola do stołu” zakłada, że każdy uczestnik łańcucha żywnościowego począwszy od producenta, a kończąc na konsumencie, ma mieć swój udział w funkcjonowaniu zrównoważonego systemu żywnościowego.

Rolnicy w zgodzie z naturą

W celu realizowania tego ambitnego planu powstały tak zwane ekoschematy, mające finansować tych, którzy zdecydują się na ekologiczne działania swojego gospodarstwa. Rolnicy ograniczający emisję gazów cieplarnianych, uprawiający rolnictwo precyzyjne, agroleśnictwo, czy poprawiający dobrostan zwierząt, mogą liczyć na przypływ dodatkowych pieniędzy z budżetu przeznaczonego specjalnie na te działania.

Wedle strategii do roku 2030 zakłada się ograniczenie używania bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50%, a co za tym idzie ograniczenie zagrożeń z nimi związanych. 

Zostaną również podjęte działania w celu zmniejszenia użycia nawozów o 20% i ograniczenie straty składników pokarmowych o 50% bez utraty jej żyzności.

Unia Europejska również ma na uwadze dobro zwierząt, dlatego chce bardziej kontrolować podawanie leków i antybiotyków w hodowlach. Według Komisji Europejskiej oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe związana ze stosowaniem ich w leczeniu zwierząt i ludzi prowadzi do około 33 tysięcy zgonów rocznie. Poza tym większą uwagę poświęci się na transport, utrzymanie i ubój zwierząt. To wszystko ma poprawić ich dobrostan i jakość wyprodukowanego pożywienia.

Komisja Europejska chce, aby do 2030 roku obszary proekologiczne stanowiły 25% wszystkich powierzchni gruntowych rolnych.

„Od pola do stołu” jest również nastawiona na zminimalizowanie strat związanych z połowami i ich lepsze identyfikowanie. Celem jest utrudnienie nielegalnych połowów, a pomóc mają w tym zdigitalizowane certyfikaty połowowe. 

Komisja proponuje przeznaczyć 10 miliardów euro na badania naukowe i innowacje dotyczące żywności, biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury i środowiska, jak również wykorzystanie techniki cyfrowej i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym.

Nie samo rolnictwo

Oczywiście, aby plan się powiódł, UE będzie zachęcać konsumentów do kupowania produktów, które są produkowane w bardziej zrównoważony sposób. W tym celu dokona przeglądu programu promocji w celu zwiększenia jego wkładu w zrównoważoną produkcję i konsumpcję. 

Strategia „Od pola do stołu” obejmuje nie tylko przemysł rolniczy, ale także przemysł opakowań do żywności, gastronomię, hotelarstwo oraz branżę sprzedaży hurtowej i detalicznej. Na tym szczeblu również powinny dokonać się zmiany nakierowane na ograniczenie marnowania jedzenia i ponowne wykorzystywanie jak największej ilości materiałów.

Zdjęcie główne artykułu: Designed by Freepik

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*