Przemysł 4.0

Jak druk 3D zmienia rynek pracy?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Jak druk 3D zmienia rynek pracy?

Napisano już bardzo dużo ciekawych artykułów na temat wpływu technologii addytywnej na działy badań i produkcji. Oszczędność czasu i zasobów, redukcja odpadów, wzrost wydajności, niezwykle łatwe prototypowanie i wprowadzanie poprawek to istotne zalety tej techniki. Natomiast rzadko poruszanym tematem jest wpływ druku 3D na rynek pracy – co zmienia jego rosnąca popularność i jak oddziałuje na liczbę posad w przemyśle. 

Technologia addytywna zmienia sposób wytwarzania produktu: modyfikuje łańcuch procesów produkcyjnych, a co za tym idzie strukturę zatrudnienia w zakładzie. Otwiera to wiele możliwości, ale stawia również szereg wyzwań dla firm, regionów, a nawet całych krajów. 

Możliwości i wyzwania technologii addytywnych

Niestety bardzo prawdopodobne jest, że druk 3D znacząco zredukuje w przyszłości liczbę miejsc pracy. Specyfika tej technologii nie pozwala na podmianę wakatów w firmach jeden do jednego. Sytuacja ta będzie wymagała szeroko zakrojonych działań całych regionów, aby utrzymać potrzebne miejsca pracy. Wszystkie państwa świata można w tej sytuacji podzielić na trzy kategorie:

  • Kraje z wysoką szansą na utrzymanie, a nawet zwiększenie liczby miejsc pracy – kategoria ta skupia państwa uprzemysłowione dawno temu, z rozwiniętą, ale niekontynuowaną industrialną tradycją, które będą mogły przywrócić istniejące wcześniej miejsca pracy;
  • Kraje zagrożone utratą liczby posad w przemyśle – to głównie państwa, w których gospodarka opiera się na produkcji tradycyjnymi metodami; 
  • Kraje bez znaczącej bazy przemysłowej, ale z potencjalnym rynkiem zbytu – państwa te mają szansę od razu wskoczyć w tzw. czwartą rewolucję przemysłową.

Specyficzną cechą technologii addytywnych jest ich zdecentralizowana organizacja i związany z nimi trend w kierunku regionalizacji. Dzięki temu możliwe jest stworzenie specjalistycznych miejsc pracy na terenach, które mają słabsze struktury przemysłowe. 

Zmiana sposobu działania produkcji

Rozwój nowych technologii wpłynie nie tylko na zmianę miejsc, w których odbywa się produkcja, ale będzie oddziaływać również na działalność, na którą jest popyt. Już teraz nowe zlecenia produkcyjne opierają się bardziej na inżynierii i zmianach konstrukcyjnych obiektów w celu dostosowania ich do technologii druku 3D. Trend wskazuje, że udział działań logistycznych będzie malał. Zmiana proporcji w sposobie pracy działów produkcyjnych wymaga opanowania nie tylko technologii 3D, ale także technik laserowych, skanerów 3D i zrozumienia nowych materiałów. Adaptacji wymagają również domeny projektowe i inżynierskie.

Technologie addytywne znacząco przyspieszyły cykl życia produktu. Co za tym idzie, produkcja, przeprojektowanie i wsparcie klienta są jeszcze mocniej połączone, a różne, związane z tym prace inżynierskie, bezpośrednio na siebie wpływają. Konstruktorzy czwartej rewolucji przemysłowej powinni oderwać się od ograniczeń wynikających z tradycyjnych zasad wytwarzania, które są obecnie przestarzałe. Także granice między rozwojem produktu a samym etapem projektowania będą się zacierać. Transport transgraniczny i globalny łańcuch dostaw będą traciły na znaczeniu, a tak zwana ostatnia mila będzie odgrywać kluczową rolę w temacie dostarczania produktu. Coraz większe znaczenie będzie miał też obszar inżynierii odwrotnej. Czas pokaże, czy to usługodawcy zajmą się rozwojem tej gałęzi przemysłu – podobnie jak to było z drukiem 3D – czy też sami producenci sprzętu będą oferować tę usługę. 

Druk 3D zmieni nie tylko metody produkcji, ale także liczbę i rodzaje miejsc pracy. Choć oczywiście nie wszystkie tradycyjne pozycje zostaną zastąpione przez te związane z technologiami addytywnymi. Pozostałe miejsca pracy będą wzbogacone o nowe obowiązki – myślenie kategoriami związanymi z drukiem 3D będzie najprawdopodobniej wymagane na każdym etapie produkcji. Specyficzność produktu i przyspieszenie kolejnych faz jego życia wymagają dużej elastyczności i łączenia wielu różnych dziedzin inżynierii.

Zdjęcie główne artykułu: źródło: Designed by Freepik

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*