Ekologia

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Fotowoltaika jest coraz bardziej popularna. Dzieje się tak z uwagi na ekologiczne trendy, dofinansowania, ale także z uwagi na to, że w długim okresie taka inwestycja może nie tylko się zwrócić, ale i przynieść zysk. Czego potrzeba do tego, żeby założyć farmę fotowoltaiczną? Podpowiadamy.

Czym właściwie jest farma fotowoltaiczna?

Warto na początku wyjaśnić kwestie definicyjne, bo często farmy fotowoltaiczne myli się nawet z przydomowymi instalacjami fotowoltaicznymi, których zadaniem jest obniżenie cen prądu. Co do zasady jest tu mowa o instalacji fotowoltaicznej, która dzięki ogniwom fotowoltaicznym produkuje prąd w dużych ilościach. Innym spotykanym określeniem jest elektrownia słoneczna. Najbardziej popularne są obecnie farmy o mocy do 1 MW. 

Po co buduje się farmy fotowoltaiczne?

Instalacje o tak dużej mocy są zbyt duże, żeby zasilały pojedyncze gospodarstwo. Buduje się je po to, żeby zasilić tanią energią firmę, miasto lub też odsprzedać ją z zyskiem. Coraz częściej na budowę farmy decydują się rolnicy, którym nie opłaca się dalsza uprawa ziemi. 

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną w praktyce?

Czego potrzeba do tego, by na naszej ziemi stanęła farma fotowoltaiczna? Niezbędne jest zarówno dopełnienie formalności, spełnienie parametrów technicznych, jak i pokaźne finansowanie. 

Wybór działki

Podstawowym elementem, bez którego nie da się myśleć o fotowoltaice, jest odpowiednia działka o powierzchni przynajmniej 2 ha. Miejsce takie powinno cechować się złą jakością gleby – IV klasy lub gorszą. Przede wszystkim liczy się natomiast to, żeby nie było zacienione. Doświetlanie paneli przez cały dzień jest kluczowe. Również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego musi umożliwiać budowę takiej instalacji. Miejsce musi mieć dostęp do drogi publicznej i odległość przynajmniej 200 m od linii wysokiego napięcia.

Finansowanie

Należy liczyć się z wydatkiem średnio od 2,3 mln zł do 2,6 mln zł. Oczywiście nie można liczyć na to, że całość środków uda się pokryć z dofinansowań, ale te bywają znaczne. Niektóre z nich skierowane są też do inwestorów indywidualnych, co tym bardziej zachęca do podjęcia inwestycji.

Do wyboru mamy partycypowanie w programach regionalnych, rządowych i unijnych. Ważne jest to, by także te dotacje ująć w całościowym szacowaniu potencjalnych nakładów i zysków – tylko wtedy będziemy bliżej odpowiedzi na padające praktycznie zawsze pytanie: czy to się opłaca?

Formalności 

Niestety, ale formalności związanych z budową farmy fotowoltaicznej jest dość dużo. Dwa najważniejsze elementy to uzyskanie pozwolenia na jej budowę i uzyskanie właściwej koncesji. Do wniosku o pozwolenia na budowę należy załączyć m.in.:

  • projekt koncepcyjny,
  • decyzję środowiskową,
  • warunki przyłączenia do sieci.

Z kolei zgodę na przyznanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych musi wyrazić Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Właśnie dzięki niej będziemy potem mogli odsprzedawać energię.

Wybór paneli fotowoltaicznych i budowa

Od wyboru poszczególnych elementów i ich jakości będą zależały nie tylko moc instalacji, ale także zakres kosztów całej inwestycji. Sama budowa farmy fotowoltaicznej nie jest bardzo skomplikowana. Zaczyna się od montażu konstrukcji modułowej. Następnie przychodzi czas na montaż paneli, inwerterów i podłączenie sieci transformatorowej. Całość kończy odbiór instalacji, przyznanie koncesji i rejestracja właściciela na Towarowej Giełdzie Energii.

Zdjęcie główne: KM L/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*