TechnologiaUrządzenia i narzędzia

Hydranty — rola i zastosowanie

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Hydranty — rola i zastosowanie

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Hydranty są urządzeniami służącymi do transportu wody z sieci wodociągowych. Głównym zadaniem jest dostarczanie wody pod wysokim ciśnieniem, której mogą potrzebować służby przeciwpożarowe. Hydranty te podzielić można na dwa rodzaje — wewnętrzne i zewnętrzne. Ich główne zastosowanie jest takie samo, lecz różnią się między innymi konstrukcją.

Jeżeli interesuje Cię kilka zagadnień dotyczących obydwu rodzajów hydrantów, przeczytaj ten poradnik, a być może znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytania!

Czym są hydranty? Urządzenia od dostarczania wody do celów przeciwpożarowych

Hydranty są urządzeniami, które pozwalają na szybki dostęp do wody pod wysokim ciśnieniem. Samo umiejscowienie hydrantów nie jest przypadkowe i zostaje dobrze rozplanowane z uwagi na łatwy dostęp. Nierzadko spotkać je można w okolicach głównych dróg (zewnętrznej krawędzi jezdni drogi), ulic, jak i przy dużych zakładach, czy nawet wewnątrz budynków.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, służby, które przyjeżdżają do pożaru, mogą w szybki sposób skorzystać z hydrantu, a co za tym idzie zająć się opanowywaniem rozprzestrzeniającego się ognia.

Hydranty zewnętrzne

Hydranty zewnętrzne zainstalowane są najczęściej w przestrzeni publicznej, w okolicach dróg itp. Co więcej, występują w postaci nadziemnej, jak i podziemnej. Istotne jest, że miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami.

Hydrant nadziemny — występuje o różnej średnicy nominalnej DN

Składa się zazwyczaj z zaworu hydrantowego zamkniętego, który stanowi połączenie pomiędzy siecią wodociągową a podłączonymi wężami pożarniczymi. Sama woda dopiero wtedy zacznie wydobywać się z hydrantu, gdy umożliwi się jej to za pomocą specjalnego klucza. Jeżeli chodzi o ciśnienie, regulować je można za pomocą zaworu.

Hydranty podziemne występują o różnych średnicach nominalnych, co przekłada się na możliwość zastosowania danych urządzeń w różnych miejscach. Popularnymi są urządzenia zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80, jak i DN 100. Np. na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne, których średnica nominalna wynosi DN 80.

Hydrant podziemny

W przypadku hydrantu podziemnego jest nieco inaczej. Urządzenie tego typu nie jest wyposażone w żadne przyłącza strażackie, zatem użycie wiąże się z ówczesnym podłączeniem specjalnego stojaka, a kolejno odkręcenia zaworu z pomocą odpowiedniego klucza. Warto zwrócić uwagę na wydajność danych urządzeń. W tym przypadku również możliwe jest instalowanie hydrantów podziemnych, których średnica nominalna DN wynosi 80 itp.

Hydrant. Wydobywająca się woda pod ciśnienie

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego

Co istotne, hydranty zewnętrzne charakteryzuje wydajność nominalna. Takowa przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas pobierania wody, uwzględniając średnicę nominalną DN, nie może być mniejsza aniżeli:

 • hydranty nadziemne DN 80 – 10 dm/3,
 • hydranty nadziemne DN 100 – 15 dm/3,
 • hydranty podziemne DN 80 – 10 dm/3.

Hydranty zewnętrzne — umiejscowienie

Hydranty zewnętrzne umieszcza się najczęściej w kluczowych miejscach z uwzględnieniem zachowania odpowiednich odległości. Wyróżnić można:

 • odległość około 150 metrów między hydrantami,
 • odległość 5 metrów od ściany chronionego budynku,
 • odległość do 150 metrów od najbliższego innego hydrantu niż hydrant o średnicy nominalnej DN 100 – do chronionego obiektu budowlanego,
 • odległość około 15 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy albo drogi,
 • odległość około 75 metrów od najbliższego hydrantu do chronionego obiektu.
Hydrant zewnętrzny nadziemny

Hydranty wewnętrzne

Dane urządzenia, usytuowane są wewnątrz budynku. Najczęściej wyposaża się w nie szkoły, szpitale, urzędy, czy inne budynki, w których może znajdować się duża ilość osób. Charakterystycznymi miejscami, w których umieszcza się urządzenia zewnętrzne, są białe, bądź czerwone szafki, które powinny się znajdować blisko wejść i na wysokości około 1,5 metra. Sam hydrant musi być oznaczony zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty wewnętrzne podzielić można na typy DN 25, DN 52 , DN 33 – często stosuje się je w garażach.

Przykładowe wyposażenie szafki hydrantowej

Każda szafka powinna być wyposażona w niezbędne akcesoria, wśród których można wyszczególnić:

 • zawór hydrantowy mosiężny lub aluminiowy,
 • wąż hydrantowy półsztywny, którego średnica wynosi około 25 mm i długość sięgająca od 15 do 30 metrów,
 • bęben hydrantowy, bądź zwijadło — element ten służy do nawinięcia węża i wychyla się o 180 stopni w celu łatwiejszego użycia. Co istotne, element ten musi być czerwony,
 • prądownica hydrantowa, która jest na stałe połączona z wężem,
 • znak „hydrant wewnętrzny”.
Przykładowa szafka hydrantowa

Czy hydranty zewnętrzne i wewnętrzne powinny przechodzić przeglądy

Okazuje się, że jest to kluczowa kwestia dotycząca danych hydrantów, bezpieczeństwa ich użytkowania i sprawnego działania. Czynności dotyczące konserwacji, najlepiej, aby były wykonywane raz do roku lub wedle zaleceń producentów.

Podczas przeglądu, sprawdzić powinno się przede wszystkim działanie, dostępność oraz ciśnienie hydrantów. W razie niedociągnięć urządzeniu przypisuje się status niesprawnego lub uszkodzonego. Przykładowo zewnętrzne hydranty powinny być sprawdzane pod względem technicznym raz do roku i poddawane ewentualnym konserwacjom przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Straż pożarna

Kto może korzystać z hydrantów

Polskie prawo definiuje, że z hydrantów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych korzystać mogą jedynie wyszkolone służby. Korzystanie przez osoby nieuprawnione jest niebezpieczne, nielegalne i grozi wysokim mandatem lub procesem sądowym.

W żadnym wypadku nie można wykorzystywać hydrantów w celach prywatnych, jak np. podlewanie ogródków itp.

Podsumowanie

Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niezwykle istotne. W tym celu stosuje się hydranty zewnętrzne i wewnętrzne. Urządzenia te jeszcze długo będą pełniły swoje funkcje. Należy pamiętać, żeby w żadnym wypadku nie korzystać z hydrantów w celach prywatnych!

Zdjęcia: materiał Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*