Tag - braki półproduktów

Brak chipów – jakie branże ucierpią najbardziej?
Brak chipów – jakie branże ucierpią najbardziej?

Kupić czy pocze­kać? Jak pro­blem braku ukła­dów sca­lo­nych zmie­nia rynek urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych?

CZYTAJ DALEJ