Przemysł 4.0

Rurociągi – czym są i jakie są rodzaje 

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Rurociągi – czym są i jakie są rodzaje 

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

We współczesnych czasach rurociągi stanowią niezbędny element infrastruktury, będąc najpopularniejszą metodą skutecznego transportu płynów i gazów na nawet bardzo duże odległości. System rurociągów pozwala na przesył zasobów nie tylko wewnątrz kraju, ale również poza nim. Rurociąg ciągnący się pomiędzy kilkoma krajami stanowi często newralgiczną infrastrukturę zapewniającą dostawę strategicznych surowców. Odgrywa więc bardzo ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu, mając duży wpływ na gospodarkę, jednocześnie pozostając nie bez wpływu na kwestie społeczne z powodu udziału, jaki rurociągi mają w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Jak jednak klasyfikuje się rurociągi i jakie są ich rodzaje?

Czym są rurociągi i do czego służą?

Rurociągi to system połączonych ze sobą elementów rurowych, którego zadaniem jest przesył płynów lub gazów. Składa się on z połączonych rur, które tworzą ciągłą linię transportową. Same rury mogą być wykonane z takich materiałów jak beton, stal, kamień czy tworzywa sztuczne. Budowę rurociągu zaczyna się od zaplanowania trasy rurociągu. Trzeba wziąć pod uwagę przeszkody, które mogą się pojawić, jak np. rzeki, góry, budynki, drogi oraz sam teren, który również może utrudniać pracę. Ponieważ większość trasy rurociągów biegnie zazwyczaj w rowach lub pod ziemią, grunt należy więc odpowiednio przygotować i dopiero po tym następuje etap układania rur. Następnie przychodzi czas na łączenie ich ze sobą i sprawdzenie, czy spełniają odpowiednie warunki ciśnienia oraz szczelności.

Rurociągi mogą być układane na różne sposoby:

  • pod ziemią, wówczas są one w pełni zasypywane,
  • zagłębione, rurociąg znajduje się w rowie lub innym zagłębieniu, lecz nie jest zasypany,
  • na powierzchni gruntu, co wymaga przeprowadzenia komunikacji kołowej nad rurociągiem.

Należy pamiętać, że rurociągi są specjalnymi konstrukcjami narażonymi na działanie wielu czynników, które mogą narazić ich integralność i szczelność, a służą do transportu m.in. gazów, takich jak np. gaz ziemny, czyli materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. W związku z tym do budowy rurociągów muszą być zastosowane rury wykonane z materiałów wysokiej jakości, mające odpowiednią odporność i wytrzymałość na warunki atmosferyczne czy korozję, aby zapewnić bezpieczeństwo. Dotyczy to również elementów łączących rury ze sobą, jak złączki, oraz samej dokładności dopasowania i jakości połączenia ze sobą poszczególnych rur i spawów. Istotna jest również odporność rurociągów na promieniowanie UV w przypadku systemów rurociągów stosowanych w wodociągach, oczyszczalniach, czy basenach. Tutaj rurociąg można wzmocnić poprzez specjalne powłoki ochronne lub zastosowanie odpowiednich materiałów, które nadadzą elementom rurociągu większą odporność i trwałość na szkodliwe czynniki.

Niezbędne są też regularne przeglądy i specjalistyczna konserwacja, które pozwolą wcześnie wykryć uszkodzenia czy zużycie elementów, co pozwoli zachować bezpieczeństwo i zapobiegnie poważnym szkodom.

Zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii do budowy rurociągu oraz regularna konserwacja to nie tylko ochrona środowiska, lecz również uniknięcie kosztownych i czasochłonnych napraw. Przy czym konsekwencje w przestoju przesyłu surowców też mogą być poważne.

Zastosowanie rurociągów

Rurociągi wykorzystywane są w wielu różnych gałęziach przemysłu związanych z transportem płynów i gazów. Od produktów takich jak ropa naftowa, wykorzystywana przy produkcji olejów napędowych, benzyny oraz innych produktów ropopochodnych, poprzez różnego rodzaju gazy, jak gaz ziemny będący jednym z podstawowych źródeł energetycznych, po wodę i ścieki. W przemyśle chemicznym rurociągami transportowane są różnego rodzaju zasady, kwasy czy sole, a w przemyśle spożywczym służy do transportu wody, soku czy piwa. Rurociągami dostarczana jest bieżąca woda do gospodarstw domowych, zakładów pracy, czy budynków użyteczności publicznej, jak i również odprowadzane są nieczystości i ścieki.

Rurociągi pozwalają na zwiększenie niezależności energetycznej, zapewniając stabilne dostawy surowców energetycznych. Pozwalają na przesył dużych ilości substancji w bezpieczniejszych warunkach niż transport drogowy czy kolejowy, jak i również stanowią bardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Rurociąg, transport substancji przez rurociąg
Fot.: Pixabay/pexels.com

Rodzaje rurociągów

Jak już wspominaliśmy, rurociągi są wręcz niezastąpione w wielu sektorach przemysłu i służą do transportu różnego rodzaju surowców. Rurociągi możemy podzielić ze względu na ich zastosowanie, transportowany materiał, jak i ze względu na ich położenie.

Rurociąg do transportu gazu

Tak zwane gazociągi służą do transportu gazu ziemnego czy gazu łupkowego na znaczne odległości i na dużą skalę. Przesyłając gaz od miejsca jego wydobycia do odbiorców końcowych jak elektrownie czy gospodarstwa domowe, stanowią krytyczny element w infrastrukturze sektora energetycznego.

Rurociągi paliwowe

Rurociągi paliwowe są rurociągami tłoczącymi ropę naftową oraz inne produkty ropopochodne, jak benzyna lub inne paliwa, czy olej napędowy. To właśnie dzięki nim ropa naftowa trafia do rafinerii, czy na stacje benzynowe. Ważne jest, aby rurociąg był zbudowany z należytą starannością, aby uniknąć wycieku ropy naftowej.

Rurociąg naftowy jest więc kluczowym elementem w łańcuchu dostaw w wielu gałęziach przemysłu, umożliwiając bezpieczny transport paliw.

Rurociągi chemiczne

Ze względu na charakter transportowanych substancji chemicznych, rurociągi chemiczne muszą być projektowane w specjalny sposób, który zapewni bezpieczeństwo i wytrzymałość całego systemu. Transport substancji żrących, rozpuszczalników, kwasów czy zasad wymusza na elementach rurociągu zwiększoną odporność na korozję oraz właściwości antystatyczne.

Rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne

Rurociągi wodociągowe stanowią jedną z podstawowych infrastruktur miasta. To właśnie dzięki nim każde gospodarstwo domowe ma dostęp do bieżącej wody. Rurociągi zapewniają stałą dostawę wody, co zapewnia zaspokojenie podstawowej higieny i potrzeb społeczeństwa.

Podobnie rurociągi kanalizacyjne stanowią jeden z głównych elementów infrastruktury miasta, zapewniając odprowadzenie ścieków i odpadów, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie higieny i czystości.

Rurociąg, transport gazu ziemnego przez rurociągi
Fot.: tuproyecto/pixabay.com

Podsumowanie

Rurociągi stanowią krytyczną infrastrukturę każdego państwa. Są one nie tylko wewnętrznym systemem transportu różnego rodzaju substancji, ale również stanowią niezastąpiony kanał dostaw krytycznych surowców pomiędzy krajami. Zapewniają one bezpieczny i ekonomiczny transport na znaczne odległości dużych ilości różnych substancji, co pozwala zmniejszyć emisję spalin związaną z transportem kołowym, jak i również zminimalizować ryzyko wycieku, który stanowiłby duże zagrożenie dla środowiska. Transport surowców poprzez rurociągi ma więc kluczowe znaczenie dla funkcjonowania światowej gospodarki, stabilności, codziennego życia i rozwoju społeczeństwa.

Zdjęcie główne: LoggaWiggler/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*