Magazyn i logistyka

Prawidłowe zaplanowanie rozmieszczenia produktów w magazynie

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Prawidłowe zaplanowanie rozmieszczenia produktów w magazynie

Optymalna organizacja magazynu jest kluczem do maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej i tym samym zwiększenia wydajności pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 

Rozmieszczenie towarów w możliwie jak najbardziej logiczny sposób ułatwia dostęp do tego, co jest najczęściej potrzebne i przyspiesza oraz ułatwia obsługę magazynu.

Podstawą jest odpowiednia klasyfikacja towarów

Planując rozmieszczenie produktów w magazynie, w pierwszej kolejności należy podzielić towary na odpowiednie kategorie. Właściwa klasyfikacja pozwoli w kolejnych etapach szybciej zaplanować dokładne rozmieszczenie towarów. Ważnym aspektem jest określenie typu produktów przetrzymywanych w magazynie. Trzeba określić ich stan skupienia, ponieważ inaczej potraktujemy gazy lub ciecze, a inaczej substancje stałe. Kolejną ważną sprawą jest ustalenie, jakie możliwości składowania daje nam przestrzeń magazynowa i w jaki sposób chcemy przechowywać towary. Należy ustalić, czy będą zlokalizowane na paletach, specjalnych regałach czy może w beczkach.

Warunki przetrzymywania towarów są również bardzo istotne przy planowaniu zagospodarowania przestrzeni magazynowej. Należy przy klasyfikacji określić, czy składowane produkty mają specjalne wymagania odnośnie do ich przechowywania. Niektóre towary są wrażliwe na działanie światła i powinny być przechowywane w zaciemnionych miejscach, natomiast inne muszą być magazynowane w określonej temperaturze. Rozmiar i waga towarów, które będą znajdowały się w magazynie, również ma znaczenie w planowaniu rozmieszczenia produktów.

System magazynowania i czytelne oznaczenia dla usprawnienia pracy

Planując rozmieszczenie towarów w magazynie, trzeba zastanowić się, według jakiego systemu najlepiej je rozłożyć. Inne rozwiązania będą optymalne dla magazynów o charakterze chłodniczym, a inne dla tradycyjnych przedsiębiorstw. System regałów lub palet należy dostosować do intensywności rotacji towarów oraz wspomnianych wcześniej specyficznych cech – niektóre produkty mają określone daty ważności i powinny być rozmieszczone zgodnie z tym.

Oznaczenie regałów i alejek między nimi w czytelny sposób usprawnia i przyspiesza pracę w magazynie. Odpowiednie oznaczenia na towarach i miejscach ich składowania pozwala ułatwić przepływ produktów oraz ułatwia pracę osób zatrudnionych w magazynie. Dzięki czytelnym oznaczeniom identyfikacja towarów w asortymencie jest zdecydowanie prostsza, a rozładowanie ładunku lub jego znalezienie w późniejszym terminie nie stwarza zbędnych problemów.

Kontrola wydajności procesów poprzez regularne przeglądy magazynu

Okresowe przeglądy magazynów mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Należy regularnie i rzetelnie sprawdzać stan regałów, maszyn, palet i pozostałego wyposażenia magazynu, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie pozbywać się usterek. Szczególnie w magazynach z niebezpiecznymi materiałami lub przechowujących produkty wielkogabarytowe, jakakolwiek awaria sprzętu może skutkować groźnym wypadkiem. W takiej sytuacji narażone na niebezpieczeństwo jest nie tylko zdrowie i życie pracowników, lecz także wydajność magazynowania.

Podczas okresowych kontroli można zauważyć wszelkie ewentualne nieprawidłowości wynikające z nieprawidłowego zaplanowania przestrzeni magazynowej. Dzięki monitorowaniu wydajności magazynu i regularnemu usprawnianiu procesów można znacząco przyspieszyć pracę w obiekcie i wyeliminować ryzyko awarii oraz wypadków.

Zdj. główne: Charlize Birdsinger/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*