Bezpieczeństwo

Kiedy konieczna jest odzież robocza?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Kiedy konieczna jest odzież robocza?

Artykuł sponsorowany

W niektórych branżach odzież i obuwie robocze są konieczne. Muszą być one dostosowane zarówno do środowiska pracy, panujących w niej warunków atmosferycznych, jak również możliwych zagrożeń. Dowiedz się, kiedy dokładnie taka odzież jest potrzebna?

Odzież robocza a odzież ochronna

Zacznijmy od tego, czym tak dokładnie jest odzież robocza i dlaczego nie można mylić jej z odzieżą ochronną. Odzież robocza ma bowiem za zadanie ochronić pracownika, a także  jego osobistą odzież przed zabrudzeniem lub zniszczeniem w związku z wykonywaną pracą.

Odzież ochronna (inaczej nazywana środkami ochrony indywidualnej) ma zaś za zadanie chronić pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy. Warto jednak pamiętać, że zarówno w przypadku odzieży roboczej, jak i odzieży ochronnej, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia  pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy właśnie poprzez dostarczenie takiej odzieży i obuwia.

Odzież robocza – kiedy jest konieczna

Dostarczenie pracownikom odzieży roboczej przez pracodawcę jest regulowane prawnie, a dokładniej przez Kodeks Pracy. Przewiduje on obowiązek wyposażenia pracownika w odzież roboczą w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu. Drugim przypadkiem jest sytuacja, gdy wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy po prostu tego wymagają.

Warto także pamiętać, że według kodeksu odzież robocza powinna być zawsze wydawana bezpłatnie. Ponadto, jeśli jesteś przedsiębiorcą, to ciąży na Tobie także obowiązek przydzielenia niezbędnej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej nie tylko Twoim pracownikom, ale też  osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w których czasie ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności, co również zawarte jest w Kodeksie Pracy. Należy także pamiętać, że odzież i obuwie robocze nie mogą być jakąkolwiek odzieżą, ale muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Jakie jeszcze obowiązki według Kodeksu Pracy ma pracodawca w związku z zapewnieniem odzieży roboczej? Przede wszystkim to na pracodawcy ciąży obowiązek, aby nie dopuścić do wykonywania pracy przez pracownika, jeśli nie został on zaopatrzony w konieczną na danym stanowisku pracy odzież. Ponadto pracodawca musi upewnić się, że odzież robocza jest w odpowiednim stanie, a więc musi on zadbać o pranie, konserwację,  naprawę,  odpylanie oraz odkażanie.

Jaka powinna być dobra odzież robocza?

Dobra odzież robocza jest przede wszystkim wygodna i funkcjonalna. Powinna być uniwersalna, a także wyposażona w wiele kieszeni. Dzięki temu ułatwi ona pracę i zagwarantuje wygodniejszy dostęp na przykład do miarki czy innych narzędzi i akcesoriów.

Odzież robocza powinna mieć również zawieszki i uchwyty, do których bez problemu będzie można przyczepić różne narzędzia. Warto także zadbać, aby odzież ta była dopasowana do pracownika – ta za ciasna lub za luźna będzie znacznie utrudniać pracę.

Zdj. główne: Waldemar Brandt/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*