InneProdukcja i maszyny

Co obejmuje automatyka przemysłowa?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Co obejmuje automatyka przemysłowa?

Artykuł sponsorowany

Obecnie bardzo rosnąca konkurencyjność w branży wymaga wysokiej najnowocześniejszych produktów po konkurencyjnej cenie. Aby sprostać temu wyzwaniu, wiele branż rozważa różne nowe projekty i zintegrowane techniki produkcji równolegle z wykorzystaniem zautomatyzowanych urządzeń.

Jednym z niezwykłych posunięć zmierzających do rozwiązania powyższego wyzwania jest automatyka przemysłowa. Automatyzacja przemysłowa ułatwia podniesienie jakości, niezawodności i szybkości produkcji produktu, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji i projektowania poprzez przyjęcie nowych, innowacyjnych i zintegrowanych technologii i usług. To nie tylko mikrowyłączniki i styczniki, ale często są to całe linie produkcyjne.

Dlaczego automatyka przemysłowa? 

Aby zwiększyć produktywność. Automatyzacja fabryki, zakładu produkcyjnego lub przetwórczego poprawia tempo produkcji poprzez lepszą jej kontrolę. Pomaga w produkcji masowej, drastycznie skracając czas montażu każdego produktu przy zachowaniu wyższej jakości. 

Zapewnienie optymalnych kosztów eksploatacji

Integracja różnych procesów w przemyśle ze zautomatyzowanymi maszynami minimalizuje czas danych  cykli i wysiłek, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na pracę ludzką. W ten sposób dzięki automatyzacji oszczędza się inwestycje w pracowników.

Ponieważ automatyzacja zmniejsza zaangażowanie człowieka, eliminowana jest również możliwość popełnienia błędu ludzkiego. Jednolitość i jakość produktu można utrzymać dzięki automatyzacji poprzez adaptacyjną kontrolę i monitorowanie procesów przemysłowych na wszystkich etapach, od powstania produktu do produktu końcowego.

Ograniczenie rutynowych kontroli

Automatyzacja całkowicie ogranicza potrzebę ręcznego sprawdzania różnych parametrów procesu. Wykorzystując technologie automatyzacji, procesy przemysłowe automatycznie dostosowują zmienne procesowe do zadanych lub pożądanych wartości za pomocą technik sterowania w pętli zamkniętej.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Automatyka przemysłowa podnosi poziom bezpieczeństwa personelu, zastępując go zautomatyzowanymi maszynami w niebezpiecznych warunkach pracy. Tradycyjnie roboty przemysłowe i urządzenia zrobotyzowane są wdrażane w ryzykownych i niebezpiecznych miejscach.

Rodzaje systemów automatyki przemysłowej

„Twarda” automatyzacja

Ten rodzaj automatyzacji jest stosowany do wykonywania stałych i powtarzalnych operacji w celu osiągnięcia wysokich wskaźników produkcji. Wykorzystuje sprzęt specjalnego przeznaczenia lub dedykowany do automatyzacji operacji montażu lub przetwarzania o ustalonej sekwencji. Po zastosowaniu stosunkowo trudno jest zmienić projekt produktu. Dlatego jest nieelastyczny w zapewnianiu różnorodności produktów, ale zwiększa wydajność przy wyższym tempie produkcji i zmniejsza koszt jednostkowy.

Programowalna automatyka

W tej automatyzacji określona klasa zmian produktu, a także operacje montażu lub przetwarzania mogą zostać zmienione poprzez modyfikację programu sterującego w zautomatyzowanym sprzęcie.

Ta automatyzacja najlepiej nadaje się do produkcji seryjnej, w której wielkość produktu jest średnia do dużej. Ale w tym przypadku trudno jest zmienić i ponownie skonfigurować system pod kątem nowego produktu lub sekwencji operacji. Dlatego nowy produkt lub rekonfiguracja sekwencji operacji wymaga długiej konfiguracji.

„Elastyczna” automatyzacja

Ten system automatyzacji zapewnia sprzęt sterujący, który oferuje dużą elastyczność przy wprowadzaniu zmian w projekcie produktu. Zmiany te można szybko wprowadzić za pomocą poleceń wydawanych w postaci kodów przez operatorów.

Ta automatyzacja umożliwia producentom wytwarzanie wielu produktów o różnych zakresach jako połączonego procesu, a nie oddzielnego.

Zdjęcie główne artykułu: Designed by Freepik

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*